Berkay Yayınları

Okuma Kitapları (Yüz Temel Eser)
Sınıf : 5. Sınıf
Sayfa Sayısı : 3024
Rengi / Ebadı : Renkli 14×20 cm
ISBN / Barkod : 978-605-4051-81-6
Materyali : Hikaye Değerlen. Test.
Fiyat : 83.33 TL + kdv
Toplam Fiyat : 90 TL
Setteki her hikâye için bir değerlendirme testi vardır. Yukarıdaki değerlendirme test kitapçığı ilgili öykü gurubunun değerlendirme testidir. Öğretmen nüshası değerlendirme testleri, öğrencinin cevaplarının değerlendirilebilmesi için cevaplı verilmiştir. Cevapsız testler kitaplarla birlikte öğrenciye verilmek için hazırlanmıştır. Bu nedenle sınıfa alınan Berkay setlerindeki her bir kitabın değerlendirilmesinin yapıldığı test kitapçıklarının da  her öğrenciye  aldırılması önerilir. Bu yöntem öğrencinin öykü kitabını okuyup okumadığının denetlenmesinde öğretmene kolaylık sağlayacaktır. Denetim sayesinde öğrencinin kitap okuma alışkanlığı sürekli hale gelecektir.
Deneme Sınavları
Sınıf : 2. Sınıf
Sayfa Sayısı : 16
Rengi / Ebadı : Renkli 20×28 cm
Deneme Sınavları yılda 4 defa yapılır. Her sınav o güne kadar işlenen konuları kapsar. Deneme sınavı, Matematik dersinde “Geometri ile başlayanlar” ile “Doğal sayı ile başlayanlar “diye iki farklı bölüm verilerek öğrenciye işlediği konularla ilgili soruları seçme imkanı verilmiştir.Yapacağımız sınavlar optik okuyucuda okutulup ünite ve konu analizli sınav sonuç belgeleri şeklinde öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Öğrencilerimizin ülke, il, ilçe, okul ve sınıf düzeyindeki başarı durumu ve okulun ilçe, il ve ülke düzeyindeki başarı sıralaması web sitemizde ( w w w .  b e r k a y y a y i n .  c o m . t r) istendiği takdirde yayımlanacaktır.
2. Sınıf Deneme Sınavı içerikleri broşürlerde verilecektir. Deneme Sınavı kitapçığında
Türkçe        :15
Matematik   :15
Hayat Bilgisi :10    İngilizce       :5
olmak üzere 50 soru vardır.
Deneme Sınavları Sınav Tarihleri
Gönderim Tarihleri Sınav Uygulama Zamanı
1 5 Kasım Kasım – Aralık
2 5 Aralık Aralık – Ocak
3 5 Mart Mart – Nisan
4 25 Nisan Nisan – Mayıs – Haziran

Comments are closed